Цена за превоз /транспорт/ на покойника в провинцията
и съпровождащи стоки и услуги
„Амон Ра”

Стоки и услуги Цени
Издаване на смъртен акт 50.00 лв.
Товарно - разтоварна дейност, независимо от броя на етажите 100.00 лв.
Обикновен ковчег 155.00 лв.
Комплект за ковчега и драпиране 45.00 лв.
Некролози - 10 броя 9.00 лв.
Кръст обикновен (надписан) 35.00 лв.

Цена на транспорта

Разстояние Цена лв. на км.
до 120 км. в двете посоки 1,40 лв.
до 180 км. в двете посоки 1,30 лв.
до 250 км. в двете посоки 1,20 лв.
*Агенцията може да извърши транспорта до или от провинцията с луксозна катафалка, като цената на км. е същата като посочените по горе.