Цени за погребение, кремация и превоз в провинцията

 

 

Цена на  „скромен”  вариант за  ПОГРЕБЕНИЕ  в нов гроб  - 478,00 лв.

 • Цялостно административно организиране, запазване на ден и час, такси за общината и посещения на дома за доставка на некролозите.
 • Двукратен транспорт – извозване от дома до хл. камера и от хл. камера до гробищния парк.
 • Товарно — разтоварна дейност, независимо от броя на етажите.
 • Едно денонощие хладилна камера.
 • Обикновен ковчег.
 • Кръст или пирамида.
 • Изкопаване и зариване на  нов гроб.
 • Катафалка в гробището.
 • Некролози - 10 броя.
 •  Траурни лентички - 10 броя.
 • Комплект прибори чашки, панички, лъжички – за 20 души.
 • Ритуално жито - 1 кг.
 • Ритуална погача - 20 топки.
 • Присъствие на погребален агент  на погребението от началото до края.
 • В цената влиза и нов гроб, но само за софийски жители.

 

 

Цена на пълен комплект стоки и услуги за ПОГРЕБЕНИЕ 
в  нов гроб - разширен  вариант - 565,00 лв.

 • Цялостно административно организиране, запазване на ден и час, такси за общината и посещения на дома за доставка на некролозите.
 • Двукратен транспорт – извозване от дома до хл. камера и от хл. камера до гробищния парк.
 • Товарно — разтоварна дейност, независимо от броя на етажите.
 • Две  денонощия  хладилна камера.
 • Обикновен ковчег.
 • Комплект за ковчега и драпиране.
 • Кръст или пирамида.
 • Изкопаване и зариване на гроб.
 • Катафалка в гробището.
 • Некролози - 10 броя.
 • Жалейки за ревера - 10 броя.
 • Комплект прибори чашки, панички, лъжички - 20 броя.
 • Зала за раздаване.
 • Сервиране  в залата за раздаване за „Бог да прости”.
 • Ритуално жито - 1 кг.
 • Ритуална погача - 20 топки.
 • Цветя  и зеленина за аранжиране на ковчега - 40 броя.
 • Аранжиране и драпиране на ковчега.
 • Присъствие на погребален агент по време на протичане на ритуала от началото до края.
 • В цената влиза и нов гроб, но само за софийски жители.

 


Цена на  „скромен”  вариант за  ПОГРЕБЕНИЕ 
в стар  гроб  - 496,00 лв.

 • Цялостно административно организиране, запазване на ден и час, такси за общината и посещения на дома за доставка на некролозите.
 • Двукратен транспорт – извозване от дома до хл. камера и от хл. камера до гробищния парк.
 • Товарно — разтоварна дейност, независимо от броя на етажите.
 • Едно денонощие хладилна камера.
 • Обикновен ковчег.
 • Кръст или пирамида.
 • Изкопаване и зариване на  нов гроб.
 • Катафалка в гробището.
 • Некролози - 10 броя.
 •  Траурни лентички - 10 броя.
 • Комплект прибори чашки, панички, лъжички – за 20 души.
 • Ритуално жито - 1 кг.
 • Ритуална погача - 20 топки.
 • Присъствие на погребален агент  на погребението от началото до края.
 • Събиране на костите  от предишните погребения и торба за кости

 

 

Цена на пълен комплект стоки и услуги за ПОГРЕБЕНИЕ
в  стар гроб - разширен вариант - 585,00 лв.

 • Цялостно административно организиране, запазване на ден и час,  такси за общината и посещения на дома за доставка на некролозите.
 • Двукратен транспорт – извозване от дома до хл. камера и от хл. камера до гробищния парк.
 • Товарно — разтоварна дейност, независимо от броя на етажите.
 • Едно денонощие хладилна камера.
 • Обикновен ковчег.
 • Комплект за ковчега и драпиране.
 • Кръст или пирамида.
 • Изкопаване и зариване на гроб.
 • Катафалка в гробището.
 • Некролози - 10 броя.
 • Жалейки за ревера - 10 броя.
 • Комплект прибори чашки, панички, лъжички - 20 броя.
 • Зала за раздаване.
 • Сервиране  в залата за раздаване за „Бог да прости”.
 • Ритуално жито - 1 кг.
 • Ритуална погача - 20 топки.
 • Цветя  и зеленина за аранжиране на ковчега - 40 броя.
 • Аранжиране и драпиране на ковчега.
 • Присъствие на погребален агент по време на протичане на ритуала от началото до края.
 • Събиране на костите  от предишните погребения и торба за кости

 


 

Цена  на  „скромен”  вариант  стоки  и  услуги 
за  КРЕМАЦИЯ - 655,00 лв.

 • Цялостно административно организиране, такси за общината и посещения на дома за доставка на некролозите.
 • Двукратен транспорт – извозване от дома до хл. камера и от хл. камера до гробищния парк.
 • Товарно - разтоварна дейност, независимо от броя на етажите.
 • Едно денонощие хладилна камера.
 • Обикновен ковчег.
 • Кремация.
 • Керамична урна с табелка.
 • Урнополагане в София в стар гроб или в урнова ниша.
 • Некролози - 10 броя.
 • Жалейки за ревера - 10 броя.
 • Комплект прибори чашки, панички, лъжички - 20 броя.
 • Ритуално жито - 1 кг.
 • Ритуална погача - 20 топки.
 • Присъствие на погребален агент  по време на протичане на кремацията от началото до края.  

 

 

Цена на пълен комплект стоки и услуги за КРЕМАЦИЯ,
- разширен вариант - 759,00 лв.

 • Цялостно административно организиране, такси за общината и посещения на дома за доставка на некролозите.
 • Двукратен транспорт – извозване от дома до хл. камера и от хл. камера до гробищния парк.
 • Товарно - разтоварна дейност, независимо от броя на етажите.
 • Две  денонощия  хладилна камера.
 • Обикновен ковчег.
 • Комплект за ковчега – драперия, покров и пог. калъфка за възглавница.
 • Кремация.
 • Керамична урна с табелка.
 • Урнополагане в София в стар гроб или в урнова ниша.
 • Некролози - 10 броя.
 • Жалейки за ревера - 10 броя.
 • Комплект прибори чашки, панички, лъжички - 20 броя.
 • Зала за раздаване.
 • Сервиране  в залата за раздаване за „Бог да прости”.
 • Ритуално жито - 1 кг.
 • Ритуална погача - 20 топки.
 • Цветя  и зеленина за аранжиране на ковчега - 40 броя.
 • Аранжиране и драпиране на ковчега.
 • Присъствие на погребален агент на протичане на ритуала от началото до края.   

Цена за превоз /транспорт/  на покойник в провинцията

Съпровождащи стоки и услуги

Издаване на смъртен акт 20,00 лв.
Товарно - разтоварна дейност, независимо от броя на етажите 30,00 лв.
Обикновен ковчег 90,00 лв.
Комплект за ковчега и драпиране 30,00 лв.
Некролози - 10 броя 7,00 лв.
Кръст обикновен (надписан) 7,00 лв.

Цена на транспорта

до 120 км. в едната посока 0,80 лв. на км.
над  180 км. в едната посока
над  250 км. в едната посока
0,70 лв. на км.
0,60 лв. на км.

*Агенцията може да извърши транспорта до или от провинцията  с 
луксозна  катафалка, като цената на км. е  същата като посочените по горе.

Допълнителни  траурни  стоки  и  услуги  за  погребение и кремация

Тоалет и обличане на покойник в болница или в дома 40,00 лв.
По желание, луксозни ковчези Цени по каталог
Над едно денонощие  хладилна камера 15,00 лв. за 24 часа
Венци и цветя Цени по каталог
Луксозни  урни Цени по каталог
Комплекти  за ковчег - обикновени и луксозни -
6 вида (драперия, покров, калъфка за възглавница).
Цени по каталог
Кетъринг /куверти/ за раздаване – в пластмасова прозрачна кутия
с капак съдържащи:  2 вида сладки; 2 вида соленки; шоколадов
бонбон; жито; погача; шунка и кашкавал.
3,30 лв.
Всякакви  траурни стоки (шалчета, забрадки, траур за врата,
халка, портрет и  много други).


- Правоспособен лекар за установяване на смърт – 24 часа.
- Луксозна катафалка за шествие
Цени по каталог

 

*Ако ритуалът е църковен,  самото опело, свещите  и църковната такса се заплащат от близките на място,
тъй като свещенниците не позволяват на пог. агенции да се бъркат в финансовите им
взамоотношения с близките на починалите.

 

За ваше удобство Агенцията Ви предлага следните услуги след
приключване на погребението или кремацията:

Изработване на некролози за възпоминание със снимка:

Снимка черно-бяла цветна
3бр. със снимка 7/5 см. 2,70 лв. 4,20 лв.
5бр. със снимка 7/5 см. 4,00 лв. 6,50 лв.
10бр. със снимка 7/5 см. 7,00 лв. 12,00 лв.
Ламиниране – 1 бр. - 0,90 лв.

*Поръчаните некролози могат да бъдат доставени в дома – цена от 6,00 лв. до 15,00 лв.
в зависимост от разстоянието на доставката – на тел. 925-01-66.

 

Равнение за 40 дни 30,00 лв.
Поръчка на жито за възпоменания, задушници и др. 1кг. 4,00 лв.
Погача 1х20 топки 4,00 лв.
Чашки, чинийки, лъжички, свещи -
Изработка на мраморни капаци за урнови ниши с размер 40/42см. /стандарт/ със монтаж, порцеланов портрет 7/9см. и надпис от 130,00 лв.
до 250,00 лв.
Изработка на паметници от мрамор с монтаж, строителна линия, надпис и порцеланов портрет 9/11см. * от 389,00 лв.
до 6500,00 лв.
По желание на клиента: мозаечна пътека, рамка, мраморна ваза, облицовъчни плочи, бордюр, фенер и други. ** -
Срок за изпълнение 15 дни от вземане на строителна виза
** Заплаща се допълнително от клиента
Възстановяване на стари гробни рамки
Най-различни ремонти и реставрация на стари паметници и надписи
Нови паметници от мрамор, гранит и мозаечни
Урнови капаци от мрамор за урнови ниши
Добавяне на нов надпис или надстройка към стар паметник

 

 


 
Денонощно Погребално Бюро и Агенция - "АМОН РА" | Погребални услуги и стоки | Цени за погребения, кремации и превоз в провинцията | Траурни стоки | Некролози
Денонощна Погребална Агенция - "АМОН РА" - тел.: (02) 925 01 66; моб: 0887 940 749 © 2005-2010